Diament 

 

Jest bardzo rzadkim minerałem z gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa oznacza „niepokonany, niezniszczalny” i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.

 

Znormalizowana jednostką masy diamentu jest karat metryczny (kr). Międzynarodowym znormalizowanym skrótem terminu karat jest ct. Masę diamentu należy podawać w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Barwa 

 

Wyróżnia się diamenty o barwach fantazyjnych, oraz diamenty o barwach typowych tzn. bezbarwnych po różne odcienie barwy żółtej, brązowej lub szarej. Pośród diamentów o barwach typowych, które oceniane są w skali od D do Z najrzadsze i najbardziej cenione są diamenty o barwie D, czyli całkowicie bezbarwne.

 

„Barwa fantazyjna” jest terminem ogólnym powszechnie używanym do opisu diamentów naturalnie zabarwionych na żółto, brązowo lub szaro o niższym stopniu jasności lub/i intensywniejszym nasyceniu niż z kamieni wzorcowych oraz wszystkich innych naturalnie zabarwionych diamentów o wyraźnym odcieniu. W tej grupie specyficzne określenie „fantazyjna” może poprzedzać opis naturalnego zabarwienia diamentu, z odpowiadającą jej kombinacją odcienia, jasności i nasycenia, widocznych od strony podstawy.

 

Idealny diament powinien być zupełnie bezbarwny – oznaczany jest wtedy literą D, jednak kamienie o tej barwie spotykane są dość rzadko. Im jest kamień bielszy, tym jego wartość jest wyższa. Brylanty o barwie H (biel) i czystości SI (małe inkluzje) przez wielu uznawane są za najlepsze, ze względu na proporcje koloru i jakości do ceny.

 

 

 

Czystość

 

Jest to względny stopień, przy którym diament jest wolny od znamion wewnętrznych (inkluzji) oraz znamion zewnętrznych (skaz), gdy ogląda go wykwalifikowany obserwator o normalnym wzroku, przy achromatycznym i aplanatycznym dziesięciokrotnym powiększeniu, przy sztucznym źródle światła realizującym iluminant od D55 do D65 (normalny iluminant CIE*). Przy wyznaczeniu stopnia czystości następujące aspekty znamion wewnętrznych (inkluzji) i znamion zewnętrznych (skaz) winny być brane pod uwagę: wielkość, rodzaj, liczba, umiejscowienie, jasność/barwa. Diamenty o stopniu czystości poza I3 lub P3 noszą nazwę odrzutów oraz uważa się, że są poza skalą czystości.

Czyste – bez znamion wewnętrznych i zewnętrznych (FL)
Diamenty FL są wolne od charakterystycznych znamion wewnętrznych (inkluzji) i charakterystycznych znamion zewnętrznych (skaz) w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu.

Wewnętrznie czyste (IF)
Diamenty IF są wolne od znamion wewnętrznych (inkluzji) i w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu wykazują jedynie znamiona zewnętrzne (skazy).

Bardzo, bardzo mało zanieczyszczone/inkluzje (VVS)
Diamenty VVS wykazują znikome znamiona wewnętrzne (inkluzje), wyjątkowo trudno dostrzegalne przy dziesięciokrotnym powiększeniu.

Bardzo mało zanieczyszczone/bardzo małe inkluzje (VS)
Diamenty VS zawierają nieznaczne (drobne) znamiona wewnętrzne (inkluzje), trudno dostrzegalne w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu.

Mało zanieczyszczone/małe inkluzje (SI)
Diamenty SI zawierają dostrzegalne znamiona wewnętrzne (inkluzje), łatwo lub bardzo łatwo zauważalne w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu.

Zanieczyszczone lub Pique

  • zanieczyszczone 1 (I1 lub P1) – diamenty zanieczyszczone zawierają znamiona wewnętrzne (inkluzje) wyraźne, bardzo wyraźne do bardzo wyraźnych w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu. Są one widoczne, łatwo widoczne do bardzo łatwo widocznych gołym okiem od strony tafli i mogą wpływać na efekt brylancji.
  • zanieczyszczone 2 (I2 lub P2) – diamenty zanieczyszczone zawierają znamiona wewnętrzne (inkluzje) bardzo wyraźne w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu.
  • zanieczyszczone 3 (I3 lub P3) – diamenty zanieczyszczone zawierają znamiona wewnętrzne (inkluzje) nadzwyczaj wyraźne w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu.

  

 

Szlif

 

Wśród diamentów można wyróżnić kamienie o szlifie brylantowym okrągłym (czyli brylanty) oraz o kształtach fantazyjnych, takich jak: markiza, owal, gruszka, serce, princessa.